FUNDUSZ GRANTOWY FIR

HARMONOGRAM OCENY WNIOSKÓW

Harmonogram oceny Wniosków o przyznanie Grantów FIR:

  1. Ocena formalna (24-28.11.2014r.)
  2. Ocena merytoryczna (29.11.-19.12.2014r.):

Etap 1: Analiza i ocena Wniosków przez Kapitułę Funduszu FIR (29.11.2014-11.12.2014r.). Stworzenie listy rankingowej.

Etap 2: Spotkanie Kapituły Funduszu FIR, podczas którego podjęta zostanie decyzja dotycząca wyboru Wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do Etapu Prezentacji (12.12.2014r.).

Etap 3: Prezentacje projektów i wybór najlepszych projektów przez Kapitułę Funduszu FIR (19.12.2014r.).


pozyczki online