Najlepszy Projekt Międzysektorowy

Już 27 listopada podczas spotkania Rady Programowej FIR wśród projektów Funduszu Grantowego FIR z edycji pilotażowej, które właśnie kończą okres realizacji swoich działań, zostanie wybrana NAJLEPSZA INICJATYWA MIĘDZYSEKTOROWA.

Pięć projektów realizowanych w ramach Funduszu Grantowego FIR, którego Partnerem Strategicznym jest Grupa LOTOS S.A , zaś partnerami są POLPHARMA S.A i ENERGA S.A jest realizowanych od kwietnia do końca listopada 2015 roku.

Tytuł NAJLEPSZEJ INICJATYWY MIEDZYSEKTOROWEJ 2015 zostanie przyznany inicjatywie, która w najwyższym stopniu spełni niniejsze kryteria:

  • efektywność prowadzonych działań,
  • trwałość partnerstwa,
  • oddziaływanie społeczne,
  • trwałość po zakończeniu projektu,
  • sposób realizacji i komunikacja z Operatorem podczas realizacji,
  • inne elementy mogące mieć wpływ na ocenę.

Z 5 projektów, zostanie wybrany jeden.
Wynik konkursu zostanie poznany podczas Wieczoru Zaangażowanego Biznesu 2 grudnia 2015 roku.

 

Regulamin

 

 npm