KONFERENCJA FIR

SESJA RELACJI

Przerwa kawowa w przestrzeniach tematycznych - networking 

Zbudujemy przestrzeń dla współpracy


Stworzenie dobrze funkcjonującego partnerstwa międzysektorowego to zadanie nad wyraz trudne, wymagające ścisłej współpracy przedstawicieli wielu organizacji, których priorytety i metody działania mogą się znacząco od siebie różnić.

Biznes, administracja, organizacje pozarządowe - mimo, że odmienne, te trzy światy mają sobie wiele do zaoferowania, a liczne przykłady pokazują, że podejmowane partnerstwa przyczyniają się do rozwoju każdego z nich.

Jakie są zatem czynniki powodzenia, a co jest wyzwaniem dla takiej współpracy? Jak minimalizować trudności i jakich korzyści szukać? Jak angażować partnerów i budować skuteczne modele współpracy? Jak sport, kultura, biznes, nauka i edukacja mogą stać się narzędziem do budowania partnerstwa? Jak poprzez współpracę podnieść efektywność realizacji własnych celów i misji?

Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi w trakcie moderowanych dyskusji tematycznych: 6 obszarów tematycznych, 6 moderatorów, 6 ekspertów. Zapraszamy do wspólnej rozmowy na temat nowatorskich rozwiązań, transferu kompetencji, tworzenia sieci powiązań oraz dążenia do wzajemnych korzyści, tak aby zrealizować cele wspólne i indywidualne partnerów.

Monika Reszko – koordynator
monika reszkoWłaściciel firmy Human Concept&Solutions, ekspert ds. komunikacji i relacji wewnętrznych, psycholog, executive coach, autor i koordynator programów rozwojowych dla biznesu. Ekspert Pracowni Employer Branding, pomysłodawca konferencji, seminariów i wydarzeń sportowych dla biznesu. Wprowadziła m.in. pionierski na Pomorzu cykl konferencji HR śniadania, a także konkurs HR Osobowość (www.hrosobowosc.pl), wyłaniający najlepszych praktyków HR w Polsce północnej. Spod jej rąk wyszedł także cieszący się ogromnym powodzeniem, realizowany od pięciu lat turniej biznesowy Beach Volleyball Business Cup (www.bvbcup.pl). W czerwcu br. Rozpoczęła kolejny autorski projekt: www.projekt-nastart.pl. Ulubione motto: “Spokój umysłu bierze się z braku chęci zmieniania innych ludzi” – Gerald Jampolsky.sesji
   

PRZESTRZEŃ DLA INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Monika Bogdanowicz - animator przestrzeni
monika bogdanowicz  
Gość przestrzeni jest niespodzianką dla uczestników.
   

PRZESTRZEŃ DLA NAUKI I BIZNESU

Dawid Kentzer – animator przestrzeni
dawid kentzerPrzedsiębiorca, doradca, trener, partner w grupie Black Pearls.
W latach 2005 – 2008 w strukturach Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim.
W latach 2008-2011 Konsultant Regionalnego Punktu Konsultacyjnego sieci Krajowego Systemu Usług (KSU) PARP prowadzonego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.
Od 2011 związany z Black Pearls, gdzie odpowiedzialny jest za operacyjne zarządzanie spółką, kierowanie zespołem doradców oraz konsultantów, budowanie relacji z klientami.
Jacek Ostrowski – Gość przestrzeni
   

PRZESTRZEŃ DLA EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ewa Sowińska – animator przestrzeni
ewa sowinskaPartner ESO Audit. Przez trzynaście lat (do września 2009 r.) pracowała w firmie audytorskiej PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., gdzie pełniła funkcję członka zarządu. Jest członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu, Rady Programowej Pracodawców Pomorza oraz BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej oraz członkiem Rady konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jest przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów oraz fundatorką i wiceprezes Zarządu Fundacji Metapomoc.
Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych spółek realizujących kontrakty długoterminowe oraz spółek z sektora morskiego. Posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz w realizacji projektów typu due diligenc
Dorota Sobieniecka – Gość przestrzeni  
   

PRZESTRZEŃ DLA KULTURY

Tomasz Smorgowicz – animator przestrzeni
tomasz smorgowicz

Doświadczony ekspert ds. CSR, strategii komunikacyjnych oraz budowania marek.
Partner oraz CEO w Studio 102 oraz Quellio Sp. z o.o., a także Prezes Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA.

W 2015r. nominowany do nagrody “Ludzie, kórzy zmieniają biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz TVP INFO. Pomysłodawca i organizator trójmiejskiej akcji społecznej pod tytułem Projekt Mistrzowie. Ekspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Pracodawców Pomorza.

Prywatnie tata Igi i Karola, a także zapalony biegacz. W wolnym czasie zagorzały historyk oraz DJ-ej.

Gość przestrzeni jest niespodzianką dla uczestników  
   

PRZESTRZEŃ DLA SPORTU

Anna Fibak – animator przestrzeni
anna fibakPartnerka Zarządzająca w firmie doradczej Words & Co. s.c. Wcześniej przez ponad 10 lat niezależna konsultantka PR pod szyldem Fibak PR. Specjalizuje się w strategicznym kształtowaniu komunikacji firm i ich relacji z mediami. Współpracuje zarówno z dużymi firmami, jak i firmami z sektora MŚP oraz startupami. Była ekspertką w projekcie „Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75 urzędach administracji publicznej” realizowanym na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prowadzi szkolenia z zakresu public relations. Jest współorganizatorką pomorskich edycji Kongresu Kobiet i wiceprezeską zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu.
Gość przestrzeni jest niespodzianką dla uczestników.  
   

PRZESTRZEŃ DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Aleksandra Harasiuk - animator przestrzeni
aleksandra harasiukkonsultant w zakresie strategii obsługi klienta, sprzedaży, marketingu, komunikacji. Absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie Wydziału Strategii Finansowych i Inwestycyjnych o kierunku bankowość. W instytucjach finansowych przepracowała 16 lat . W organizacji Pracodawcy Pomorza pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Handlu i Usług, Animatora Klastra podmiotów ekonomii społecznej w OWES oraz Przewodniczącej Platformy Przedsiębiorczości im. Henryka Kaczmarka – Kanolda, w ramach której inicjowana jest współpraca pomiędzy uczniami, nauczycielami i przedsiębiorcami w tematach dotyczących przedsiębiorczości. Uczestniczy w szkoleniach przygotowujących do otwarcia własnej firmy bierze udział w pracy komisji, oceniających biznesplany.
Celina Chełkowska – Gość przestrzeni  
   
   

 


pozyczki online