KONFERENCJA FIR

SESJA KREACJI (DESIGN THINKING)

logisfera blackPRAKTYCZNE WARSZTATY DESIGN THINKING – TWORZENIA PRODUKTÓW MIĘDZYSEKTOROWYCH

Zrównoważone partnerstwo to więcej niż wspólne dążenie do istotnego dla każdej ze stron celu i efektywne wykorzystywanie kompetencji, to konstrukcja działań, która sprawia, że każdy partner, dzięki nabywaniu nowych umiejętności i doświadczeń, staje się silniejszy.

Design thinking to proces rozwiązywania problemów, który w centrum stawia końcowego odbiorcę. Jego fundamentem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób, do których są kierowane. Dzięki wpisanym w proces etapom prototypowania i testowania koncepcji, pozwala zaś szybko określać, które elementy wymagają zmiany.

W trakcie warsztatu:

  • skupimy się na początkowym etapie procesu projektowego
  • równie duży nacisk, co na odbiorców końcowych, położymy na instytucje realizujące wspólnie projekt
  • zastanowimy się, jaka jest jaka jest wizja zrównoważonego partnerstwa i jakie działania pozwolą na jej wdrożenie
  • określimy aktorów mających wpływ na jakość relacji partnerskich
  • podejdziemy do realizacji projektu, jak do przedsięwzięcia biznesowego
  • wypracujmy propozycję wartości zarówno dla uczestników działań, jak i partnerów zaangażowanych w projekt.

Prowadzący:
LOGISFERA NOVA

tomasz wawrzyniak Tomasz Wawrzyniak - dyrektor zarządzający w Logisfera Nova. Człowiek, który przypadkowo, choć dość regularnie, wpada na nowe pomysły, urzeczywistnia je i zamienia w działający produkt. Jest przekonany, że dobry design jest początkiem budowania lepszej przyszłości, zarówno w aspekcie produktu jak i usługi, w formie fizycznych przedmiotów i odczuć. W wiele rzeczy nie wierzy, znaczną część prawd podważa, a z pozostałymi w zasadzie się nie zgadza.
andrzej woynarowski

Andrzej Woynarowski - UX Manager w Logisfera Nova. Wierzy, że szybka i ciągła weryfikacja założeń projektowych jest podstawą sukcesu. Wielki zwolennik upraszczania podejścia i wynikających z tego prostych rozwiązań. Jako osoba prowadząca zespół UX stara zamienić się branżowy slang w zrozumiałe dla biznesu wartości. W sposób ciągły układa elementy procesu projektowego w spójną całość.
agnieszka sakaluk Agnieszka Sakaluk - UX/ Service Designer w Logisfera Nova. Wcześniej pracowała nad komunikacją marki w Newell Rubbermaid i Flugger. Prowadzi projekty, które uwzględniają wielomiesięczny proces tworzenia usługi. Uważa, że zderzenie wizji biznesu z oczekiwaniami użytkowników to moment prawdy, który determinuje zmianę.
agnieszka wilke Agnieszka Wilke - UX designer w firmie Logisfera Nova. Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiała w 2008 roku prowadząc stronę internetową Gazety Wyborczej Trójmiasto. Zmianę branży zaczęła od stażu w UXPin’ie. W czasie projektowania kieruje się zasadą, że ważniejsze od poszukiwania rozwiązania jest odpowiednie zadanie pytania.
agnieszka mroz Agnieszka Mróz - projektantka usług w Logisfera Nova. Wcześniej przez ponad dwa lata związana z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym – Strefą Startup Gdynia, gdzie m.in. koordynowała trójmiejską edycję międzynarodowego maratonu projektowania usług Global Service Jam oraz cyklu Miejski Service Design. Jedną z najważniejszych rzeczy w procesie projektowym jest dla niej szukanie rozwiązań bazując na potencjale instytucji i jej pracowników.
dorota wojcicka Dorota Wójcicka - ux designer i ux researcher w Logisfera Nova. Realizuje badania na każdym etapie procesu projektowego. Pracowała w zespole projektowym opracowującym pierwszy symulator e-learningowy dla jednego z największych banków w Polsce. Najważniejsze dla niej w procesie projektowym jest zrozumienie potrzeb i wykreowanie rozwiązania godzącego cele klientów i biznesu
   

  


pozyczki online