KONFERENCJA FIR

SESJA EDUKACJI (WARSZTATY)

 

WARSZTAT 1

INNOWACJA SPOŁECZNA – BIG PICTURE

deloitteCzym są innowacje społeczne? Jakie są typy innowacji społecznych? Jak tworzyć innowacje społeczne z uwzględnieniem zrównoważonego podejścia do wszystkich zaangażowanych grup?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas interaktywnego warsztatu, podczas którego uczestnicy będą mieli Państwo szansę wypracować pomysł na innowację społeczną odpowiadającą wyzwania lokalnych społeczności.


Prowadzenie:

paulina kaczmarekPaulina Kaczmarek, Deloitte Poland – Manager w zespole Sustainability Consulting Central Europe w firmie Deloitte.. Zajmuje się tworzeniem strategii/raportów zrównoważonego rozwoju, budowaniem założeń programów społecznych, tworzeniem strategii wolontariatu pracowniczego, mierzeniem wpływu działań społecznych, rozwojem innowacji społecznych, zarządzaniem różnorodnością. Jest liderem Grupy Roboczej Innowacje Społeczne w ramach projektu Wizja 2050. Wcześniej pracowała w PwC i w biurze Programu ONZ ds. Rozwoju (UNDP).

 

 

WARSZTAT 2

BUDOWANIE DŁUGOTERMINOWEGO PLANU WSPÓŁPRACY

gdanskBudowanie długotrwałych relacji międzysektorowych to ciągły, niekończący się proces. Podczas panelu zostaną zaprezentowana gdańska droga do relacyjnego budowania dokumentów strategicznych samorządów. Powiemy także o sposobie budowania kluczowych dokumentów miejskich będących jednym z determinujących elementów trwałych relacji samorządu, biznesu i sektora społecznego. Będzie także o miejscu współpracy z biznesem
i NGO w strategiach i programach strategicznych gmin/samorządów, o modelu wieloletniej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, uwzględniającym pośrednictwo we włączaniu sektora biznesowego do realizacji projektów społecznych za pośrednictwem NGO. Będzie także o budowaniu relacji samorządu z biznesem na rzecz rozwoju społecznego - przykłady projektów i wnioski.


Prowadzenie:

Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku


Prelegenci:

Katarzyna Drozd-Wiśniewska - z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej, kierownik Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG UM w Gdańsku
Magdalena Skiba - kierownik Referatu Współpracy Lokalnej, WRS UM w Gdańsku
Magdalena Kreft - kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Turystyki, WPG UM w Gdańsku

 


WARSZTAT 3

KOMUNIKOWANIE (W) SIECI

projekt prKomunikowanie się online i offline, tworzenie sieci wokół inicjatywy/idei w celu budowania zaangażowania jej partnerów


Prowadzenie:

szadowiakMarta Szadowiak, Projekt PR
Kolekcjonerka wrażeń i przeżyć. Zajmuje się przede wszystkim public relations wydarzeń kulturalnych oraz szeroko rozumianą strategią komunikacji instytucji samorządowych oraz firm prywatnych.
W działaniach wykorzystuje nowe media, w tym social media, nie zaniechując wykorzystywania tradycyjnych form public relations jak media relations. Współzałożyciela agencji public relations Projekt PR. Wykładowca akademicki. www.about.me/martaszadowiak

 

 

WARSZTAT 4

MENTORING A ZRÓWNOWAŻONE MIĘDZYSEKTOROWE RELACJE

forum mentorowBędziemy dyskutować o tym, czy i w jaki sposób, mentoring możemy wykorzystać do budowania zrównoważonych, międzysektorowych relacji? Co ma do zaoferowania Mentor sektora biznesu przedstawicielom organizacji pozarządowych i samorządowych? Co mogą zaoferować biznesowi Mentorzy organizacji pozarządowych i Mentorzy ze struktur samorządowych?

Zastanowimy się nad: zmianami w świecie biznesu, tym, jak mentorzy mogą mieć wpływ na transfer wiedzy między przedstawicielami różnych sektorów? tym, w jaki praktyczny sposób można wykorzystać wiedzę i doświadczenie ludzi z trzech obszarów: biznesu, pozarządowym i samorządowym, by budować zrównoważone relacje?


Opracujemy: plan współdziałania środowisk – biznesu, organizacji społecznych i samorządowych, którego celem jest budowa międzysektorowej relacji opartej na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem


Prowadzenie:

Forum Mentorów

alicja gotowrzycAlicja Gotowczyc - Prezes Zarządu Forum Mentorów, certyfikowany Biznes Coach, trener, menedżer specjalizujący się w obszarze sprzedaży i rozwoju kadry menadżerskiej. Wieloletni menedżer specjalizujący się w obszarze sprzedaży i rozwoju kadry menadżerskiej. Certyfikowany Biznes Coach (ICC, Erickson College ICF). Przeprowadziła około 2000 godzin spotkań coachingowych i mentorskich oraz 1000 dni szkoleniowych, szkoląc ponad 800 osób i superwizując pracę ponad 100 trenerów i menadżerów. Mentor m.in. w projektach Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacji Young Business Poland, Wyższej Szkoły Bankowej, Grupy mBanku S.A. Posiada 20 letnie doświadczenie biznesowe we współpracy z międzynarodowymi korporacjami. Współzałożycielka Fundacji Forum Mentorów.

 

hanna galusaHanna Gałusa - wiceprezes Zarządu Forum Mentorów, twórca autorskich programów mentoringowych, ekspert ds. funduszy UE i zarządzania projektami innowacyjnymi i badawczo-naukowymi, właścicielka fimy InNova. Działa w dwóch przestrzeniach: biznesu i organizacji pozarządowych przenosząc i wykorzystując doświadczenia obu sektorów do ich rozwoju. Stypendystka Programu US AID. Autorka i koordynatorka wielu projektów finansowanych z różnorodnych źródeł finansowania w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Jest między innymi autorką innowacyjnego projektu „Mentoring kobiet w biznesie” i modelu mentorskiego, który wykorzystuje mentoring jako narzędzie wsparcia poczatkujących przedsiębiorców. Obecnie zarządza procesami mentorskimi prowadzonymi przez mentorów w podmiotach ekonomii społecznej. Ekspert ds. funduszy UE. Prowadzi własną firmę InNova specjalizującą się w zarządzaniu innowacyjnymi projektami. Współzałożycielka Fundacji Forum Mentorów.

 

alicja zajaczkowskaAlicja Zajączkowska - członek Zarządu Forum Mentorów, ewaluatorka, badacz społeczny, trener, właścicielka firmy PrePost Consulting, www.prepost.pl Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na stanowiskach menadżerskich w sektorze biznesu i społecznym. Specjalizuje się w zakresie ewaluacji, innowacji społecznych, strategii rozwoju oraz zarządzania organizacjami i projektami. Współpracuje, jako trener, doradca, coach, mentor z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, fundacjami korporacyjnymi oraz instytucjami publicznymi i biznesem. W swoim dorobku ma między innymi przeprowadzenie około 80 badań ewaluacyjnych, w tym 40 ewaluacji projektów innowacyjnych, ponad 1000 dni szkoleniowych, 2000 godzin doradczych, 30 strategii rozwoju. Od 2006 roku założycielka firmy o charakterze badawczo szkoleniowo-doradczym PrePost Consulting (www.prepost.pl). Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, współzałożycielka Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacji MetaPomoc oraz Fundacji Forum Mentorów.

 


WARSZTAT 5

SUSTAINABLE BUSINESS VALUE GAME© - buduj wartość firmy przez innowacje w oparciu o CSR"

sustainersNaucz się stosować CSR w praktyce. Celem gry jest budowanie umiejętności strategicznego zarządzania CSR. Gra w krótkiej rozgrywce pozwala generować pomysły na efektywne wdrażanie CSR oraz innowacyjne rozwiązania. Bazuje na kluczowej normie CSR – ISO 26000. Łączy w sobie koncepcje Łańcucha Wartości Petera Druckera oraz Modelu Biznesowego Alexandra Osterwalder. Stymuluje współpracę pomiędzy różnymi działami w firmie/organizacji, ograniczając myślenie „silosowe", a stymulując systemowe.


Prowadzenie:

lukasz makuchŁukasz Makuch – Prezes Zarządu The Sustainers. Ewangelista CSR od lat zaangażowany w rozwój i promocję CSR. Inicjator i pomysłodawca portalu rozwoju i sprzedaży produktów ekologicznych: Mintu.me - przestrzeni łączącej crowdsourcing, crowdfunding oraz e:commerce na rzecz zrównoważonego rozwoju i świadomej konsumpcji.

 

 


Ewa Sowińska
– ESO Audit

Anna Marzec – Innobaltica

 


WARSZTAT 6

KOOPERACJA, KTÓRA WARZY WIĘCEJ. Dobre praktyki Funduszu Grantowego FIR

fizNie pytaj co ktoś może Tobie dać, tylko co Ty możesz wnieść do partnerstwa międzysektorowego.

Efekt kuli śniegowej na przykładzie projektu, który uzyskał wsparcie w ramach Funduszu Grantowego FIR. To warsztat, który da Ci odpowiedź, jakie projekty są ważne dla FIR, dlaczego warto być grantobiorcą Funduszu i jakie są tego efekty


Prowadzenie:

natalia siuda piotrowskaNatalia Siuda- Piotrowska – Forum Inicjowania Rozwoju. W sektorze pozarządowym od ponad 10 lat. Certyfikowany przez Sieć SPLOT doradca i trener w zakresie ekonomii społecznej, trzeciego sektora, społeczeństwa obywatelskiego. Członkini pozarządowej strony obecnej Pomorskiej Rady Pożytku Publicznego. Od 2009 roku do końca 2014 roku pracownik Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, od 2011 roku na stanowisku doradcy ds. formalno-prawnych w projekcie Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” oraz w Centrum Organizacji Pozarządowej, a także jako koordynatorka Gdańskiej Szkoły Liderów, od 2009 do 2011 specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji oraz koordynatorka Pomorskiego Kastra Ekonomii Społecznej.

 

agnieszka grafinska dejnaAgnieszka Grafińska-Dejna – Browar Spółdzielczy Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni Socjalnej DALBA.. Od 2005 roku związana z sektorem pozarządowym. Współpracowała m.in. z Fundacją Centrum Solidarności, Fundacją Hospicyjną, Fundacją Fundusz Współpracy. Przez 8 lat pracowała w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, gdzie pełniła rolę koordynatora projektów, kierownika działu rozwoju regionalnego oraz w ostatnich 3 latach swojej pracy dyrektora wykonawczego. W latach 2010-2013, Prezes Zarządu Bałtyckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Specjalizuje się w funduszach europejskich oraz fundraisingu na działalność organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, tworzeniu modeli biznesowych oraz biznesplanów. W latach 2011-2015 jest członkiem Komitetu Monitorującego Pomorski Program na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Od czerwca 2014 roku pracuje również jako doradca pomagający pozyskać pożyczki z ES Funduszu dla przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez TISE. Jest także autorką wielu publikacji i opracowań dot. ekonomii społecznej. Od maja 2014 roku pracuje w Spółdzielni Socjalnej DALBA, zatrudniającej 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną, która tworzy pierwszy Spółdzielczy Browar w Polsce.

 

TECH KLUB – WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

techklubInicjatywa TechKlubów to wzorowany na amerykańskim systemie pomysł Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności część programu pn. "Nowe Technologie Lokalnie", realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Polega na wdrożeniu spotkań, które łączą wiedzę technologiczną wraz z użytecznością i ciekawostkami. Za nami już 15 spotkań w dwóch edycjach, do tej pory spotykaliśmy się w PPNT w Gdyni, ale nowa edycja połączona jest z przenosinami do Gdańska! TechKluby odbywają się w tym samym czasie w 16 miastach w całej Polsce.

W tej edycji grudniowe spotkanie będzie trzecim, choć teoretycznie inauguracja odbywała się za pośrednictwem internetu na TechKlubie Polska:
https://www.youtube.com/watch?v=xB3-SUzfBqY

Tematy, które poruszamy są bardzo różnorodne - od marketingu i mediów społecznościowych, przez księgowość, aż po WordPressa i pracę w chmurze.
http://www.technologielokalnie.pl/techklub/gdansk

 


pozyczki online